top of page
Пошук

Безкоштовний Wi-Fi в наших автобусах.

Анонімний донор спонсорував безкоштовний Wi-Fi для автобусів. Тому більшість наших автобусів матимуть безкоштовного Wi-Fi для пасажирів :)


Post: Blog2_Post
bottom of page